Všeobecné obchodní podmínky

Portál ZADOBE provozuje společnost Stren Tech, s.r.o., IČO: 063 22 531, Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, spisová značka: C 71350 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) jsou platné pro uživatele (dále jen “Vás”) používající a/nebo navštěvující naše webové stránky a/nebo naši mobilní aplikaci a/nebo naše profily na sociálních sítích, jako je Facebook atd. (společně dále jen “webové stránky a aplikace ZADOBE”)

Informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Tyto VOP vytyčují podmínky a ustanovení, na základě kterých můžete používat webové stránky a aplikace ZADOBE jako neregistrovaný nebo jako registrovaný uživatel. Některé funkce můžete používat pouze jako registrovaný uživatel.

ZADOBE je platforma umožňující vyhledat vhodný odvoz nebo najít parkovací místo, není provozovatelem samotné přepravy nebo parkování. Proto se přepravní nebo parkovací služby řídí podmínkami, tarify a storno podmínkami daného provozovatele.

Platforma ZADOBE cílí na osoby starší 18 let a není určena dětem. Využitím webových stránek a aplikací ZADOBE se zavazujete a zaručujete, že máte právo, oprávnění a způsobilost přijmout tyto VOP a dodržovat jejich ustanovení.

Provozovatelé přepravních nebo parkovacích služeb se musí příslušnými předpisy a legislativou na základě které je oprávněn provozovat danou službu.

  1. VYUŽITÍ SLUŽEB ZADOBE

ZADOBE je platforma umožňující vyhledat a objednat přepravu osoby nebo vyhledat místo k parkování uzavírané mezi Vámi a provozovatelem. ZADOBE není součástí tohoto smluvního vztahu a nenese odpovědnost za plnění jednotlivých smluv.

Potvrzujete:

Použití webových stránek a aplikací ZADOBE Vás neopravňuje:

Objednávka přepravních služeb (pro pasažéry)

Návštěvou naší webové stránky nebo používáním webové stránky nebo aplikace vyjadřujete souhlas s těmito VOP. ZADOBE negarantuje, že kontaktovaná přepravní společnost bude na poptávku reagovat. V případě, že řidič na poptávku zareaguje, budete na tuto skutečnost upozorněni.

Souhlasíte s platbou v plné výši pro každého řidiče objednaného prostřednictvím Webových stránek a aplikací ZADOBE za veškeré služby poskytnuté Vám tímto řidičem.

Objednávka přepravních služeb (pro řidiče)

Podávání nabídek na poptávky zákazníků

Návštěvou naší webové stránky nebo používáním webové stránky nebo aplikace vyjadřujete souhlas s těmito VOP. Pokud pasažér akceptuje Vaši nabídku, dostanete potvrzení o této skutečnosti. Je Vaší povinností poskytnout požadované přepravní služby v souladu s Vaší nabídkou.

Dále se řidič zavazuje :

  1. DOSTUPNOST

Nejsme povinni zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost webových stránek a aplikací ZADOBE. Vyvineme však maximální úsilí k tomu, abychom do přiměřeně možné míry zajistili jejich dostupnost a opravili jakékoli chyby a problémy.

Webové stránky a aplikace ZADOBE lze použít prostřednictvím řady různých zařízení a tyto VOP se vztahují na jakékoli z těchto zařízení, dostupné jak v současnosti, tak v budoucnu.

  1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pro pasažéry

Poskytujeme Vám přístup k řidičům působících ve Vaší lokalitě. Poskytované služby jsou předmětem dohody výhradně mezi Vámi a poskytovatelem a použitím webových stránek a aplikací ZADOBE s námi neuzavíráte žádnou závaznou smlouvu v souvislosti s Vašimi nároky na osobní přepravu. Výslovně odmítáme odpovědnost za jakoukoli třetí stranu, zejména za řidiče nebo provozovatele parkoviště a neodpovídáme za osobní bezpečnost, zdraví či bezpečnost pasažéra či jeho majetku v průběhu přepravy nebo parkování.

Pro řidiče

Poskytujeme Vám přístup k pasažérům ve Vaší lokalitě. Poskytované služby jsou předmětem dohody výhradně mezi Vámi a pasažérem, resp. řidičem a použitím webových stránek a aplikací ZADOBE s námi neuzavíráte žádnou závaznou smlouvu v souvislosti s Vašimi nároky na osobní přepravu. Výslovně odmítáme odpovědnost za jakoukoli třetí stranu, zejména za pasažára a jeho dodržení objednávky.

Dodatečná ustanovení

Webové stránky a aplikace ZADOBE obsahují odkazy na jiné webové stránky nebo materiál, jež nepodléhá naší kontrole.

  1. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Jsme vlastníkem nebo nabyvatelem všech (registrovaných a neregistrovaných) práv duševního vlastnictví týkajících se webových stránek a aplikací ZADOBE a materiálu na nich publikovaného s výjimkou práv duševního vlastnictví třetích stran.

Ochranné známky, loga, a servisní značky (společně dále jen “ochranné známky”) uvedené na webových stránkách a v aplikacích ZADOBE jsou našimi registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami, s výjimkou všech práv duševního vlastnictví třetích stran. Naše ochranné známky nesmí být používány v souvislosti s jakýmkoli produktem či službou, které nejsou naše, způsobem matoucím pro zákazníky nebo způsobem, který by nás poškozoval či diskreditoval.

Poslední aktualizace: 25.9.2018

Uložte si odkaz na zAdoBe na plochu telefonu - návod zde.